Firms.bg
Търси

АТЕКС - АТАНАС ПЕТРОВ ЕТЕИК: 108020714, гр. София, Столична

Данни от Търговски Регистър

Статус
Активен
Последна промяна
22.08.2019 г.Виж история
Фирма/Наименование
АТЕКС - АТАНАС ПЕТРОВ ЕТ
Изписване на чужд език
ATEKS - ATANAS PETROV
Дата на регистрация
1996
Регистрация по ЗДДС

BG108020714 ( )

Седалище и адрес на управление
област София (столица), община Столична, гр. София, р-н Изгрев, МАЙОР ЮРИЙ ГАГАРИН, №38, блок 30, вход Б, етаж 3, апартамент 11
Предмет на дейност
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в пьрвоначален, преработен или обработен вид, покупка на ценни книги с цел продажба, производство на стоки с цел продажба, тьрговия с авточасти и предоставянето на авторемонтни услуги, транспортна, превозна, спедиционна, комисионна, посредническа, складова, хотелиерска, ресторантьорска дейност и лизингова дейност на тьрговско представителство и посредничество, сделки с интелектуална собственост и валутни сделки, производство на филми, видео и звукозаписи, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и извьршването на всякакви други дейности и услуги незабранени от закона.
Физическо лице - търговец
атанас делчев петров

Резюме

Фирма АТЕКС - АТАНАС ПЕТРОВ ЕТ (ATEKS - ATANAS PETROV) с ЕИК/ПИК 108020714 е основана на 1996 с правна форма Едноличен търговец или на кратко ЕТ. Седалището на компанията се намира на адрес област София (столица), община Столична, гр. София, р-н Изгрев, МАЙОР ЮРИЙ ГАГАРИН, №38, блок 30, вход Б, етаж 3, апартамент 11. АТЕКС - АТАНАС ПЕТРОВ ЕТ е дерегистрана по ЗДДС на основание

История

 1. 22.05.2006 г.

  Регистрация на фирмата
  АТЕКС - АТАНАС ПЕТРОВ
 2. 23.05.2006 г.

  ДДС
  Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС - ДДС номер: BG108020714
 3. 12.01.2011 г.

  Фирма
  АТЕКС - АТАНАС ПЕТРОВ
  Физическо лице - търговец
  атанас делчев петров
  Основана
  1996
  Предмет на дейност
  ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPEПPOДAЖБA B ПЬPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, ПOKУПKA HA ЦEHHИ KHИГИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, ПPOИЗBOДCTBO HA CTOKИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, TЬPГOBИЯ C ABTOЧACTИ И ПPEДOCTABЯHETO HA ABTOPEMOHTHИ УCЛУГИ, TPAHCПOPTHA, ПPEBOЗHA, CПEДИЦИOHHA, KOMИCИOHHA, ПOCPEДHИЧECKA, CKЛAДOBA, XOTEЛИEPCKA, PECTOPAHTЬOPCKA ДEЙHOCT И ЛИЗИHГOBA ДEЙHOCT HA TЬPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT И BAЛУTHИ CДEЛKИ, ПPOИЗBOДCTBO HA ФИЛMИ, BИДEO И ЗBУKOЗAПИCИ, ПOKУПKA, CTPOEЖ И OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, KAKTO И ИЗBЬPШBAHETO HA BCЯKAKBИ ДPУГИ ДEЙHOCTИ И УCЛУГИ HEЗAБPAHEHИ OT ЗAKOHA.
  Изписване на чужд език
  ATEKS - ATANAS PETROV
  Седалище и адрес на управление
  област Кърджали, община Кърджали, гр. Кърджали, кв. ВЕСЕЛЧАНЕ, блок ОРФЕЙ 2, апартамент 12
 4. 11.07.2013 г.

  Седалище и адрес на управление
  област София (столица), община Столична, гр. София, р-н Изгрев, МАЙОР ЮРИЙ ГАГАРИН, №38, блок 30, вход Б, етаж 3, апартамент 11
 5. 21.08.2019 г.

  ДДС
  Дерегистрация на ДЗЛ което е било регистрирано на основание чл. 96 от ЗДДС - ДДС номер: BG108020714
 6. 22.08.2019 г.

  ДДС
  Дерегистрация на ДЗЛ, което е било регистрирано на основание чл. 96 от ЗДДС - ДДС номер: BG108020714

Свързани Фирми

Няма Свързани Фирми

  Предишна фирма
Следваща фирма  
Firms.bg
© 2023 Firms.BG - Данните използвани в сайта са взети от портала за отворени данни на Република България - egov.bg

Последна актуализация на данните: септември 2023 г.