Firms.bg
Търси

ВЕРЖИНИЯ - СВЕТЛА КИЧУКОВА ЕТЕИК: 108015966, гр. Първомай, Първомай

Данни от Търговски Регистър

Статус
Активен
Последна промяна
2.07.2014 г.Виж история
Фирма/Наименование
ВЕРЖИНИЯ - СВЕТЛА КИЧУКОВА ЕТ
Изписване на чужд език
ET VERGINIA-SVETLA KICHUKOVA
Дата на регистрация
1995
Регистрация по ЗДДС

BG108015966 ( Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС )

Седалище и адрес на управление
област Пловдив, община Първомай, гр. Първомай, ул. Крайречна, №47
Предмет на дейност
покупка на стоки или вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, покупка на ценни книги с цел препродажба, зеленчукопроизводство, тютюнопроизводство, тютюнопреработка или производство на други стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, валутни сделки, превозна, хотелиерска, туристическа, ресторантьорска, рекламна, информационна с интелектуална собственост, производство на филми, видео и звукозаписи, покупка, строеж, ремонт или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, програмна или предоставяне на други услуги, незабранени от закона, сделки.
Физическо лице - търговец
светла янкова кичукова

Резюме

Фирма ВЕРЖИНИЯ - СВЕТЛА КИЧУКОВА ЕТ (ET VERGINIA-SVETLA KICHUKOVA) с ЕИК/ПИК 108015966 е основана на 1995 с правна форма Едноличен търговец или на кратко ЕТ. Седалището на компанията се намира на адрес област Пловдив, община Първомай, гр. Първомай, ул. Крайречна, №47. ВЕРЖИНИЯ - СВЕТЛА КИЧУКОВА ЕТ е регистрана по ЗДДС с номер BG108015966 на основание Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС

История

 1. 3.08.1995 г.

  Регистрация на фирмата
  ВЕРЖИНИЯ - СВЕТЛА КИЧУКОВА
 2. 4.08.1995 г.

  ДДС
  Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС - ДДС номер: BG108015966
 3. 25.06.2008 г.

  Фирма
  ВЕРЖИНИЯ - СВЕТЛА КИЧУКОВА
  Основана
  1995
  Предмет на дейност
  ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ BEЩИ C ЦEЛ ПPEПPOДAЖБA B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, ПOKУПKA HA ЦEHHИ KHИГИ C ЦEЛ ПPEПPOДAЖБA, ЗEЛEHЧУKOПPOИЗBOДCTBO, TЮTЮHOПPOИЗBOДCTBO, TЮTЮHOПPEPAБOTKA ИЛИ ПPOИЗBOДCTBO HA ДPУГИ CTOKИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, KOMИCИOHHA, CПEДИЦИOHHA, CKЛAДOBA, ЛИЗИHГOBA ДEЙHOCT HA TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, BAЛУTHИ CДEЛKИ, ПPEBOЗHA, XOTEЛИEPCKA, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕСТОРАНТЬОРСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО НА ФИЛМИ, ВИДЕО И ЗВУКОЗАПИСИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ, РЕМОНТ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ПРОГРАМНА ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА, СДЕЛКИ.
  Седалище и адрес на управление
  област Кърджали, община Ардино, с. Падина,
  Физическо лице - търговец
  светла янкова кичукова
 4. 2.07.2014 г.

  Седалище и адрес на управление
  област Пловдив, община Първомай, гр. Първомай, ул. Крайречна, №47
  Адрес за кореспонденция с НАП
  област Пловдив, община Първомай, гр. Първомай, ул. Крайречна, №47
  Изписване на чужд език
  ET VERGINIA-SVETLA KICHUKOVA

Свързани Фирми

Няма Свързани Фирми

  Предишна фирма
Следваща фирма  
Firms.bg
© 2023 Firms.BG - Данните използвани в сайта са взети от портала за отворени данни на Република България - egov.bg

Последна актуализация на данните: септември 2023 г.