Firms.bg
Търси

КРИС ТРАНСПОРТ ЕООДЕИК: 106631379, гр. Враца, Враца

Данни от Търговски Регистър

Статус
Активен
Последна промяна
29.08.2017 г.Виж история
Фирма/Наименование
КРИС ТРАНСПОРТ ЕООД
Изписване на чужд език
KRIS TRANSPORT
Дата на регистрация
2007
Регистрация по ЗДДС

BG106631379 ( Регистрация на основание чл.100 ал. 1 от ЗДДС )

Седалище и адрес на управление
област Враца, община Враца, гр. Враца, ул.НИКОЛА СИМОВ, №4, етаж 5, апартамент 21
Предмет на дейност
счетоводни и икономически услуги, създаване на софтуерни продукти, търговия с компютърни системи и консумативи, всестранни услуги и текстообработка, рекламно - информационна, издателска, посредническа, консултантска и маркетингова дейност, пълна и частична предпечатна подготовка на всякакъв вид информационни носители, производство на всякакви рекламни материали, проектиране и строителство на обществени, жилищни и офис сгради и помещения, дизайн интериор, екстериор, търговия с недвижими имоти, вътрешна и външноикономическа дейност, включително тьрговия по каталог, производство, изкупуване, преработка и реализация сьс селскостопанска и животинска продукция, производство на облекла и стоки за бита, организиция и експлоатация на магазинна мрежа, базари, галерии, козметични и спортни центрове, фотоателиета, битови услуги, разпространение и търговия с печатни издания, превоз на лица и товари в страната и чужбина, производство, търговия и реализация на безалкохолни напитки от всякакьв вид /сокове, нектари, сиропи, концентрати и други подобни/, експлоатация на технологични линии за бутилиране на алкохолни и безалкохолни напитки и минерални води, производство, бутилиране, търговия с алкохол от всякакьв вид след получаване на сьответното разрешение и лиценз, охрана на физически лица, обекти собственост на юридически лица, бинго зали, казина и други подобни, лична охрана, съпровождане на стоково материални ценности, пари, валута и охрана на сьщите, сменна и цялостна охрана на банки и финансови институти, след получаване на сьответното разрешение и всякаква друга дейност, незабранена сьс закон.
Управители/Съдружници
 • румен милов иванов
Съдружници
Едноличен собственик на капитала
румен милов иванов
Капитал размер
5000 лв. (внесен капитал: 5000 лв.)

Резюме

Фирма КРИС ТРАНСПОРТ ЕООД (KRIS TRANSPORT) с ЕИК/ПИК 106631379 е основана на 2007 с правна форма Еднолично дружество с ограничена отговорност или на кратко ЕООД. Седалището на компанията се намира на адрес област Враца, община Враца, гр. Враца, ул.НИКОЛА СИМОВ, №4, етаж 5, апартамент 21, а началният внесен капитал е в размер на 5000 лева. КРИС ТРАНСПОРТ ЕООД е регистрана по ЗДДС с номер BG106631379 на основание Регистрация на основание чл.100 ал. 1 от ЗДДС

История

 1. 11.02.2008 г.

  Регистрация на фирмата
  КРИС ТРАНСПОРТ
 2. 12.02.2008 г.

  ДДС
  Регистрация на основание чл.100, ал. 1 от ЗДДС - ДДС номер: BG106631379
 3. 7.01.2011 г.

  Седалище и адрес на управление
  област Враца, община Враца, гр. Враца, блок 2, вход Б, етаж 1, апартамент 24
  Внесен капитал
  5000
  Основана
  2007
  Управители
  силвия андреева дунчовска-иванова
  Начин на представляване
  ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО
  Капитал
  5000
  Фирма
  КРИС ТРАНСПОРТ
  Изписване на чужд език
  KRIS TRANSPORT
  Предмет на дейност
  CЧETOBOДHИ И ИKOHOMИЧECKИ УCЛУГИ, CЪЗДABAHE HA COФTУEPHИ ПPOДУKTИ, TЪPГOBИЯ C KOMПЮTЪPHИ CИCTEMИ И KOHCУMATИBИ, BCECTPAHHИ УCЛУГИ И TEKCTOOБPAБOTKA, PEKЛAMHO - ИHФOPMAЦИOHHA, ИЗДATEЛCKA, ПOCPEДHИЧECKA, KOHCУЛTAHTCKA И MAPKETИHГOBA ДEЙHOCT, ПЪЛHA И ЧACTИЧHA ПPEДПEЧATHA ПOДГOTOBKA HA BCЯKAKЪB BИД ИHФOPMAЦИOHHИ HOCИTEЛИ, ПPOИЗBOДCTBO HA BCЯKAKBИ PEKЛAMHИ MATEPИAЛИ, ПPOEKTИPAHE И CTPOИTEЛCTBO HA OБЩECTBEHИ, ЖИЛИЩHИ И OФИC CГPAДИ И ПOMEЩEHИЯ, ДИЗAЙH ИHTEPИOP, EKCTEPИOP, TЪPГOBИЯ C HEДBИЖИMИ ИMOTИ, BЪTPEШHA И BЪHШHOИKOHOMИЧECKA ДEЙHOCT, BKЛЮЧИTEЛHO TЬPГOBИЯ ПO KATAЛOГ, ПPOИЗBOДCTBO, ИЗKУПУBAHE, ПPEPAБOTKA И PEAЛИЗAЦИЯ CЬC CEЛCKOCTOПAHCKA И ЖИBOTИHCKA ПPOДУKЦИЯ, ПPOИЗBOДCTBO HA OБЛEKЛA И CTOKИ ЗA БИTA, OPГAHИЗИЦИЯ И EKCПЛOATAЦИЯ HA MAГAЗИHHA MPEЖA, БAЗAPИ, ГAЛEPИИ, KOЗMETИЧHИ И CПOPTHИ ЦEHTPOBE, ФOTOATEЛИETA, БИTOBИ УCЛУГИ, PAЗПPOCTPAHEHИE И TЪPГOBИЯ C ПEЧATHИ ИЗДAHИЯ, ПPEBOЗ HA ЛИЦA И TOBAPИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, ПPOИЗBOДCTBO, TЪPГOBИЯ И PEAЛИЗAЦИЯ HA БEЗAЛKOXOЛHИ HAПИTKИ OT BCЯKAKЬB BИД /COKOBE, HEKTAPИ, CИPOПИ, KOHЦEHTPATИ И ДPУГИ ПOДOБHИ/, EKCПЛOATAЦИЯ HA TEXHOЛOГИЧHИ ЛИHИИ ЗA БУTИЛИPAHE HA AЛKOXOЛHИ И БEЗAЛKOXOЛHИ HAПИTKИ И MИHEPAЛHИ BOДИ, ПPOИЗBOДCTBO, БУTИЛИPAHE, TЪPГOBИЯ C AЛKOXOЛ OT BCЯKAKЬB BИД CЛEД ПOЛУЧABAHE HA CЬOTBETHOTO PAЗPEШEHИE И ЛИЦEHЗ, OXPAHA HA ФИЗИЧECKИ ЛИЦA, OБEKTИ COБCTBEHOCT HA ЮPИДИЧECKИ ЛИЦA, БИHГO ЗAЛИ, KAЗИHA И ДPУГИ ПOДOБHИ, ЛИЧHA OXPAHA, CЪПPOBOЖДAHE HA CTOKOBO MATEPИAЛHИ ЦEHHOCTИ, ПAPИ, BAЛУTA И OXPAHA HA CЬЩИTE, CMЕHHA И ЦЯЛOCTHA OXPAHA HA БAHKИ И ФИHAHCOBИ ИHCTИTУTИ, CЛEД ПOЛУЧABAHE HA CЬOTBETHOTO PAЗPEШEHИE И BCЯKAKBA ДPУГA ДEЙHOCT, HEЗAБPAHEHA CЬC ЗAKOH.
  Съдружници
 4. 12.10.2016 г.

  Седалище и адрес на управление
  област Враца, община Враца, гр. Враца, ул.НИКОЛА СИМОВ, №4, етаж 5, апартамент 21
 5. 29.08.2017 г.

  Управители
  силвия андреева дунчовска-иванова
  Начин на представляване
  ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО
  Едноличен собственик на капитала

Свързани Фирми

ЕИКИмеПричина
106572404СИЛВИЯ ДУНЧОВСКА ЕТ

гр. Враца, Враца

силвия андреева дунчовска-иванова

Физическо лице - търговец

Виж още
204698679СИКУИИН ЕООД

гр. Враца, Враца

силвия андреева дунчовска-иванова

Едноличен собственик на капитала

Виж още
  Предишна фирма
Следваща фирма  
Firms.bg
© 2023 Firms.BG - Данните използвани в сайта са взети от портала за отворени данни на Република България - egov.bg

Последна актуализация на данните: октомври 2023 г.