Firms.bg
Търси

МЕДИКОМ ООДЕИК: 106569753, гр. Враца, Враца

Данни от Търговски Регистър

Статус
Активен
Последна промяна
21.09.2010 г.Виж история
Фирма/Наименование
МЕДИКОМ ООД
Дата на регистрация
2002
Регистрация по ЗДДС

BG106569753 ( Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС )

Седалище и адрес на управление
област Враца, община Враца, гр. Враца, ул.МАКСИМ ГОРКИ 9 вх.А ап.9
Предмет на дейност
техническа - сервизна и инженерингова дейност с всякакьв вид медицинска техника, включително рентгенова, радиоизотопна и друга техника, обслужване, проектиране и оборудване на здравни заведения с всякакьв вид медицинска, рентгенова, радиоизотопна и друга техника, апаратура, консумативи и материали, осьществяване на тьрговска дейност като специализирано счетоводно предприятие за организиране на счетоводно отчитане и сьставяне на годишни, междинни и други финансови отчети, сьгласно действащото законодателство, компютьрни услуги, организиране на курсове, икономически анализи и консултации, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в пьрвоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, тьрговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, включително превоз на пьтници и товари в страната и чужбина, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски и туристически сделки, включително международен туризьм, рекламно - информационни, програмни, импресарски и други услуги, козметични услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, ресторантьорство, тьрговия с алкохол и цигари, строително - предприемаческа дейност, лизинг /без финансов лизинг/, вьншно икономическа и вьншнотьрговска дейност, отдаване на помещения и вещи под наем, сделки с благородни метали и валута и всяка друга дейност незабранена сьс закон и /или дейности за които се изисква сьответна лицензия, която дейност се упражнява след получаването на тази лецензия.
Управители/Съдружници
 • николай вълчев иванов
Съдружници
Капитал размер
5000 лв. (внесен капитал: 5000 лв.)

Резюме

Фирма МЕДИКОМ ООД () с ЕИК/ПИК 106569753 е основана на 2002 с правна форма Дружество с ограничена отговорност или на кратко ООД. Седалището на компанията се намира на адрес област Враца, община Враца, гр. Враца, ул.МАКСИМ ГОРКИ 9 вх.А ап.9, а началният внесен капитал е в размер на 5000 лева. МЕДИКОМ ООД е регистрана по ЗДДС с номер BG106569753 на основание Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС

История

 1. 27.01.2003 г.

  Регистрация на фирмата
  МЕДИКОМ
 2. 28.01.2003 г.

  ДДС
  Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС - ДДС номер: BG106569753
 3. 21.09.2010 г.

  Предмет на дейност
  TEXHИЧECKA - CEPBИЗHA И ИHЖEHEPИHГOBA ДEЙHOCT C BCЯKAKЬB BИД MEДИЦИHCKA TEXHИKA, BKЛЮЧИTEЛHO PEHTГEHOBA, PAДИOИЗOTOПHA И ДPУГA TEXHИKA, OБCЛУЖBAHE, ПPOEKTИPAHE И OБOPУДBAHE HA ЗДPABHИ ЗABEДEHИЯ C BCЯKAKЬB BИД MEДИЦИHCKA, PEHTГEHOBA, PAДИOИЗOTOПHA И ДPУГA TEXHИKA, AПAPATУPA, KOHCУMATИBИ И MATEPИAЛИ, OCЬЩECTBЯBAHE HA TЬPГOBCKA ДEЙHOCT KATO CПEЦИAЛИЗИPAHO CЧETOBOДHO ПPEДПPИЯTИE ЗA OPГAHИЗИPAHE HA CЧETOBOДHO OTЧИTAHE И CЬCTABЯHE HA ГOДИШHИ, MEЖДИHHИ И ДPУГИ ФИHAHCOBИ OTЧETИ, CЬГЛACHO ДEЙCTBAЩOTO ЗAKOHOДATEЛCTBO, KOMПЮTЬPHИ УCЛУГИ, OPГAHИЗИPAHE HA KУPCOBE, ИKOHOMИЧECKИ AHAЛИЗИ И KOHCУЛTAЦИИ, ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPEПPOДAЖБA B ПЬPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, ПPOДAЖБA HA CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO, TЬPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ И ПPEBOЗHИ CДEЛKИ, BKЛЮЧИTEЛHO ПPEBOЗ HA ПЬTHИЦИ И TOBAPИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, CKЛAДOBИ CДEЛKИ, ЛИЦEHЗИOHHИ CДEЛKИ, CTOKOB KOHTPOЛ, CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT, XOTEЛИEPCKИ И TУPИCTИЧECKИ CДEЛKИ, BKЛЮЧИTEЛHO MEЖДУHAPOДEH TУPИЗЬM, PEKЛAMHO - ИHФOPMAЦИOHHИ, ПPOГPAMHИ, ИMПPECAPCKИ И ДPУГИ УCЛУГИ, KOЗMETИЧHИ УCЛУГИ, ПOKУПKA, CTPOEЖ И OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, PECTOPAHTЬOPCTBO, TЬPГOBИЯ C AЛKOXOЛ И ЦИГAPИ, CTPOИTEЛHO - ПPEДПPИEMAЧECKA ДEЙHOCT, ЛИЗИHГ /БEЗ ФИHAHCOB ЛИЗИHГ/, BЬHШHO ИKOHOMИЧECKA И BЬHШHOTЬPГOBCKA ДEЙHOCT, OTДABAHE HA ПOMEЩEHИЯ И BEЩИ ПOД HAEM, CДEЛKИ C БЛAГOPOДHИ METAЛИ И BAЛУTA И BCЯKA ДPУГA ДEЙHOCT HEЗAБPAHEHA CЬC ЗAKOH И /ИЛИ ДEЙHOCTИ ЗA KOИTO CE ИЗИCKBA CЬOTBETHA ЛИЦEHЗИЯ, KOЯTO ДEЙHOCT CE УПPAЖHЯBA CЛEД ПOЛУЧABAHETO HA TAЗИ ЛEЦEHЗИЯ.
  Управители
  николай вълчев иванов
  Седалище и адрес на управление
  област Враца, община Враца, гр. Враца, ул.МАКСИМ ГОРКИ 9 вх.А ап.9
  Съдружници
  Капитал
  5000
  Фирма
  МЕДИКОМ
  Основана
  2002
  Внесен капитал
  5000

Свързани Фирми

ЕИКИмеПричина
816112293МЕДИКОМ-ИНЖ.НИКОЛАЙ ВЪЛЧЕВ ЕТ

гр. Враца, Враца

николай вълчев иванов

Физическо лице - търговец

Виж още
  Предишна фирма
Следваща фирма  
Firms.bg
© 2023 Firms.BG - Данните използвани в сайта са взети от портала за отворени данни на Република България - egov.bg

Последна актуализация на данните: септември 2023 г.