Търси

ЦЕИС ЕООДЕИК: 106070693, гр. Враца, Враца

Данни от Търговски Регистър

Статус
Активен
Последна промяна
24.09.2010 г.Виж история
Фирма/Наименование
ЦЕИС ЕООД
Изписване на чужд език
CEIS LTD
Дата на регистрация
1999
Регистрация по ЗДДС

BG106070693 ( Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС )

Седалище и адрес на управление
област Враца, община Враца, гр. Враца, ул.28-ми октомври, №15, апартамент 18
Предмет на дейност
изготвяне на кадастрални, застроителни и регулационни планове, планове за вертикално планиране, планове за земеразделяне, генерални комуникационни и транспортни планове и планове за земеразделяне, сделки сьс земеделски земи, оценки на недвижимо имущество и земеделски земи, покупка на стоки и вещи с цел препродажба в пьрвоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, складова, спедиционна, лизингова дейност, тьрговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, транспортна в това число и международна /след получаване на необходимите за това разрешителни/ дейност, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна дейност и предоставяне на други услуги, ресторантьорство, разкриване и експлоатация на паркинги и мотели, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, тьрговия сьс спиртни напитки и тютюневи изделия /след получаване на необходимите за това разрешителни/, вьншно - икономическа и вьншно - тьрговска дейност, маркетинг, производство и тьрговия сьс селскостопанска продукция, както и всяка друга незабранена от закона дейност.
Управители/Съдружници
Едноличен собственик на капитала
цветанка йорданова миленкова
Капитал размер
5000 лв. (внесен капитал: 5000 лв.)

Резюме

Фирма ЦЕИС ЕООД (CEIS LTD) с ЕИК/ПИК 106070693 е основана на 1999 с правна форма Еднолично дружество с ограничена отговорност или на кратко ЕООД. Седалището на компанията се намира на адрес област Враца, община Враца, гр. Враца, ул.28-ми октомври, №15, апартамент 18, а началният внесен капитал е в размер на 5000 лева. ЦЕИС ЕООД е регистрана по ЗДДС с номер BG106070693 на основание Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС

История

 1. 18.04.2002 г. - Регистрация на фирма

  ДДС
  Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС - ДДС номер: BG106070693
 2. 19.04.2002 г.

  ДДС
  Регистрация на основание чл. 96 от ЗДДС - ДДС номер: BG106070693
 3. 12.08.2010 г.

  Име на фирма
  ЦЕИС
  Седалище и адрес на управление
  област Враца, община Враца, гр. Враца, ул.КРЪСТЬО БЪРЗАКОВ, №16, вход А, апартамент 13
  Предмет на дейност
  ИЗГOTBЯHE HA KAДACTPAЛHИ, ЗACTPOИTEЛHИ И PEГУЛAЦИOHHИ ПЛAHOBE, ПЛAHOBE ЗA BEPTИKAЛHO ПЛAHИPAHE, ПЛAHOBE ЗA ЗEMEPAЗДEЛЯHE, ГEHEPAЛHИ KOMУHИKAЦИOHHИ И TPAHCПOPTHИ ПЛAHOBE И ПЛAHOBE ЗA ЗEMEPAЗДEЛЯHE, CДEЛKИ CЬC ЗEMEДEЛCKИ ЗEMИ, OЦEHKИ HA HEДBИЖИMO ИMУЩECTBO И ЗEMEДEЛCKИ ЗEMИ, ПOKУПKA HA CTOKИ И BEЩИ C ЦEЛ ПPEПPOДAЖБA B ПЬPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, ПPOИЗBOДCTBO HA CTOKИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, KOMИCИOHHA, CKЛAДOBA, CПEДИЦИOHHA, ЛИЗИHГOBA ДEЙHOCT, TЬPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO HA MECTHИ И ЧУЖДECTPAHHИ ФИЗИЧECKИ И ЮPИДИЧECKИ ЛИЦA, TPAHCПOPTHA B TOBA ЧИCЛO И MEЖДУHAPOДHA /CЛEД ПOЛУЧABAHE HA HEOБXOДИMИTE ЗA TOBA PAЗPEШИTEЛHИ/ ДEЙHOCT, XOTEЛИEPCKA, TУPИCTИЧECKA, PEKЛAMHA, ИHФOPMAЦИOHHA ДEЙHOCT И ПPEДOCTABЯHE HA ДPУГИ УCЛУГИ, PECTOPAHTЬOPCTBO, PAЗKPИBAHE И EKCПЛOATAЦИЯ HA ПAPKИHГИ И MOTEЛИ, ПOKУПKA, CTPOEЖ И OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, TЬPГOBИЯ CЬC CПИPTHИ HAПИTKИ И TЮTЮHEBИ ИЗДEЛИЯ /CЛEД ПOЛУЧABAHE HA HEOБXOДИMИTE ЗA TOBA PAЗPEШИTEЛHИ/, BЬHШHO - ИKOHOMИЧECKA И BЬHШHO - TЬPГOBCKA ДEЙHOCT, MAPKETИHГ, ПPOИЗBOДCTBO И TЬPГOBИЯ CЬC CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ, KAKTO И BCЯKA ДPУГA HEЗAБPAHEHA OT ЗAKOHA ДEЙHOCT.
  Едноличен собственик на капитала
  цветанка йорданова миленкова
  Внесен капитал
  5000
  Изписване на чужд език
  CEIS LTD
  Капитал
  5000
  Основана
  1999
  Управители
 4. 24.09.2010 г.

  Седалище и адрес на управление
  област Враца, община Враца, гр. Враца, ул.28-ми октомври, №15, апартамент 18

Свързани Фирми

Няма Свързани Фирми

  Предишна фирма
Следваща фирма  
Firms.bg
© 2023 Firms.BG - Данните използвани в сайта са взети от портала за отворени данни на Република България - egov.bg

Последна актуализация на данните: декември 2023 г.