Firms.bg
Търси

ЛОРА ВАЛЕНТИНОВА ЕТЕИК: 101726396, гр. Благоевград, Благоевград

Данни от Търговски Регистър

Статус
Активен
Последна промяна
27.08.2013 г.Виж история
Фирма/Наименование
ЛОРА ВАЛЕНТИНОВА ЕТ
Дата на регистрация
1995
Регистрация по ЗДДС

BG101726396 ( )

Седалище и адрес на управление
област Благоевград, община Благоевград, гр. Благоевград, СТЕФАН СТАМБОЛОВ, №11, вход А
Предмет на дейност
авторемонтни, автобояджийски и автотенекеджийски услуги; производтво, изкупуване, преработка и продажба на селскостопанска продукция- растителна и животинска; оказионна, комисионна, спедиционна, складова, разносна, бутикова, консигнационна, импресарска, маркетингова, рекламна, лизингова дейности; тьрговско представителство, посредничество и агентство между наши и чужди физически и юридически лица у нас и в чужбина; вьтрешен и международен туризьм; тьрговия на едро и дребно с промишлени, непримишлени, хранителни стоки и стоки за бита; хотелиерство и ресторантьорство; производство и продажба на алкохол и цигари; организиране и експлоатация на заведения за забавни и развлекателни игри; вьншноикиномическа и вьншнотьрговска дейност; бартерни сделки; транспортна и таксиметрова дейност в страната и чужбина; вьтрешен и международен транспорт в страната и чужбина; производство, продажба и отдаване под наем на аудио, видео и звукозаписи; кино- видеоклуб; покупко- продажба на мпс и резервни части за тях; покупка, строеж, обзавеждане, продажба и отдаване под наем на недвижими имоти; битови услуги на граждани и фирми; дьрводелски услуги; шивашки и плетачески услуги; откриване на кафе- аперитив; дистрибуторска дейност; фризьорство, козметика, маникюр, машинописни услуги.
Физическо лице - търговец
лора валентинова ризова

Резюме

Фирма ЛОРА ВАЛЕНТИНОВА ЕТ () с ЕИК/ПИК 101726396 е основана на 1995 с правна форма Едноличен търговец или на кратко ЕТ. Седалището на компанията се намира на адрес област Благоевград, община Благоевград, гр. Благоевград, СТЕФАН СТАМБОЛОВ, №11, вход А. ЛОРА ВАЛЕНТИНОВА ЕТ е дерегистрана по ЗДДС на основание

История

 1. 30.05.2006 г.

  Регистрация на фирмата
  ЛОРА ВАЛЕНТИНОВА
 2. 31.05.2006 г.

  ДДС
  Регистрация на ДЗЛ, което е било регистрирано на друго основание - ДДС номер: BG101726396
 3. 23.09.2009 г.

  Фирма
  ЛОРА ВАЛЕНТИНОВА
  Основана
  1995
  Седалище и адрес на управление
  област Благоевград, община Благоевград, гр. Благоевград, СТЕФАН СТАМБОЛОВ, №11, вход А
  Предмет на дейност
  ABTOPEMOHTHИ, ABTOБOЯДЖИЙCKИ И ABTOTEHEKEДЖИЙCKИ УCЛУГИ; ПPOИЗBOДTBO, ИЗKУПУBAHE, ПPEPAБOTKA И ПPOДAЖБA HA CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ- PACTИTEЛHA И ЖИBOTИHCKA; OKAЗИOHHA, KOMИCИOHHA, CПEДИЦИOHHA, CKЛAДOBA, PAЗHOCHA, БУTИKOBA, KOHCИГHAЦИOHHA, ИMПPECAPCKA, MAPKETИHГOBA, PEKЛAMHA, ЛИЗИHГOBA ДEЙHOCTИ; TЬPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO, ПOCPEДHИЧECTBO И AГEHTCTBO MEЖДУ HAШИ И ЧУЖДИ ФИЗИЧECKИ И ЮPИДИЧECKИ ЛИЦA У HAC И B ЧУЖБИHA; BЬTPEШEH И MEЖДУHAPOДEH TУPИЗЬM; TЬPГOBИЯ HA EДPO И ДPEБHO C ПPOMИШЛEHИ, HEПPИMИШЛEHИ, XPAHИTEЛHИ CTOKИ И CTOKИ ЗA БИTA; XOTEЛИEPCTBO И PECTOPAHTЬOPCTBO; ПPOИЗBOДCTBO И ПPOДAЖБA HA AЛKOXOЛ И ЦИГAPИ; OPГAHИЗИPAHE И EKCПЛOATAЦИЯ HA ЗABEДEHИЯ ЗA ЗAБABHИ И PAЗBЛEKATEЛHИ ИГPИ; BЬHШHOИKИHOMИЧECKA И BЬHШHOTЬPГOBCKA ДEЙHOCT; БAPTEPHИ CДEЛKИ; TPAHCПOPTHA И TAKCИMETPOBA ДEЙHOCT B CTPAHATA И ЧУЖБИHA; BЬTPEШEH И MEЖДУHAPOДEH TPAHCПOPT B CTPAHATA И ЧУЖБИHA; ПPOИЗBOДCTBO, ПPOДAЖБA И OTДABAHE ПOД HAEM HA AУДИO, BИДEO И ЗBУKOЗAПИCИ; KИHO- BИДEOKЛУБ; ПOKУПKO- ПPOДAЖБA HA MПC И PEЗEPBHИ ЧACTИ ЗA TЯX; ПOKУПKA, CTPOEЖ, OБЗABEЖДAHE, ПPOДAЖБA И OTДABAHE ПOД HAEM HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ; БИTOBИ УCЛУГИ HA ГPAЖДAHИ И ФИPMИ; ДЬPBOДEЛCKИ УCЛУГИ; ШИBAШKИ И ПЛETAЧECKИ УCЛУГИ; OTKPИBAHE HA KAФE- AПEPИTИB; ДИCTPИБУTOPCKA ДEЙHOCT; ФPИЗЬOPCTBO, KOЗMETИKA, MAHИKЮP, MAШИHOПИCHИ УCЛУГИ.
  Физическо лице - търговец
  лора валентинова ризова
 4. 26.08.2013 г.

  ДДС
  Дерегистрация на ДЗЛ което е било регистрирано на друго основание - ДДС номер: BG101726396
 5. 27.08.2013 г.

  ДДС
  Дерегистрация на ДЗЛ, което е било регистрирано на друго основание - ДДС номер: BG101726396

Свързани Фирми

Няма Свързани Фирми

  Предишна фирма
Следваща фирма  
Firms.bg
© 2023 Firms.BG - Данните използвани в сайта са взети от портала за отворени данни на Република България - egov.bg

Последна актуализация на данните: септември 2023 г.