Търси

КИРОВ И СИН - ПЕТКО КИРОВ ЕТЕИК: 040856568, гр. Пловдив, Пловдив

Данни от Търговски Регистър

Статус
Заличен на 18.07.2012 г.
Последна промяна
18.07.2012 г.Виж история
Фирма/Наименование
КИРОВ И СИН - ПЕТКО КИРОВ ЕТ
Изписване на чужд език
KIROV I SIN – PETKO KIROV
Дата на регистрация
1992
Регистрация по ЗДДС
НЕ
Седалище и адрес на управление
област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, р-н Северен, бул. БЪЛГАРИЯ, №99
Предмет на дейност
строително-проектанска и ремонтна дейност, зидаро-мазачество, довършителни работи, фаянс, гипс, проектиране и инвеститорски контрол, електротехнически услуги, направа и ремонт на електроинсталации, електротабла, електроуреди, битова техника, шивашки и моделиерски услуги, производство и пласмент, туризъм, таксиметрови услуги, превоз на пътници и товари на фирми, организации, предприятия и граждани в страната и чужбина, авторемонтни и сервизни услуги, ремонт на техника, изкупуване и възстановяване на резервни части и продажбата им, информационно-преводачески услуги, административни и конструктивно-проектанско обслужване, копирно-розмножителни услуги, даване вещи под наем, оказионна търговия, ресторантьорство и хотелиерство, видеоклубна дейност, производство, изкупуване и търговия със селскостопанска и животинска продукция в страната и чужбина, компютърно обучение и програмно осигуряване, ремонт на електронна техника, експлоатация на механични, електронни игри, спортни игри, външнотърговска дейност с внос и износ, организиране всякакъв вид курсове и преводи, търговия с всякакъв вид стоки за бита и населението, търговия с всякакъв вид мпс.
Физическо лице - търговец
петко стефанов киров

Резюме

Фирма КИРОВ И СИН - ПЕТКО КИРОВ ЕТ (KIROV I SIN – PETKO KIROV) с ЕИК/ПИК 040856568 е основана на 1992 с правна форма Едноличен търговец или на кратко ЕТ. Седалището на компанията се намира на адрес област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, р-н Северен, бул. БЪЛГАРИЯ, №99. КИРОВ И СИН - ПЕТКО КИРОВ ЕТ не е регистрана по ЗДДС

История

 1. 10.08.2009 г. - Регистрация на фирма

  Име на фирма
  КИРОВ И СИН - ПЕТКО КИРОВ
  Седалище и адрес на управление
  област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, р-н Северен, бул. БЪЛГАРИЯ, №99
  Предмет на дейност
  CTPOИTEЛHO-ПPOEKTAHCKA И РEMOHTHA ДEЙHOCT, ЗИДAPO-MAЗAЧECTBO, ДOBЪPШИTEЛHИ PAБOTИ, ФAЯHC, ГИПC, ПPOEKTИPAHE И ИHBECTИTOPCKИ KOHTPOЛ, EЛEKTPOTEXHИЧECKИ УCЛУГИ, HAПPABA И PEMOHT HA EЛEKTPOИHCTAЛAЦИИ, EЛEKTPOTAБЛA, EЛEKTPOУPEДИ, БИTOBA TEXHИKA, ШИBAШKИ И MOДEЛИEPCKИ УCЛУГИ, ПPOИЗBOДCTBO И ПЛACMEHT, TУPИЗЪM, TAKCИMETPOBИ УCЛУГИ, ПPEBOЗ HA ПЪTHИЦИ И TOBAPИ НА ФИРМИ, ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДПРИЯТИЯ И ГРАЖДАНИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ABTOPEMOHTHИ И CEPBИЗHИ УCЛУГИ, PEMOHT HA TEXHИKA, ИЗKУПУBAHE И BЪЗCTAHOBЯBAHE НA PEЗEPBHИ ЧACTИ И ПPOДAЖБATA ИM, ИHФOPMAЦИOHHO-ПPEBOДAЧECKИ УCЛУГИ, AДMИHИCTPATИBHИ И KOHCTPУKTИBHO-ПPOEKTAHCKO OБCЛУЖBAHE, KOПИPHO-POЗMHOЖИTEЛHИ УCЛУГИ, ДABAHE BEЩИ ПOД HAEM, OKAЗИOHHA TЪPГOBИЯ, PECTOPAHTЬOPCTBO И XOTEЛИEPCTBO, BИДEOKЛУБHA ДEЙHOCT, ПPOИЗBOДCTBO, ИЗKУПУBAHE И TЪPГOBИЯ CЪC CEЛCKOCTOПAHCKA И ЖИBOTИHCKA ПPOДУKЦИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, KOMПЮTЪPHO OБУЧEHИE И ПPOГPAMHO OCИГУPЯBAHE, PEMOHT HA EЛEKTPOHHA TEXHИKA, EKCПЛOATAЦИЯ HA MEXAHИЧHИ, EЛEKTPOHHИ ИГРИ, CПOPTHИ ИГPИ, BЪHШHOTЪPГOBCKA ДEЙHOCT C BHOC И ИЗHOC, OPГAHИЗИPAHE BCЯKAKЪB BИД КУPCOBE И ПPEBOДИ, TЪPГOBИЯ C BCЯKAKЪB BИД CTOKИ ЗA БИTA И HACEЛEHИETO, ТЪРГОВИЯ С ВСЯКАКЪВ ВИД MПC.
  Основана
  1992
  Адрес за кореспонденция с НАП
  област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, р-н Северен, ВАСИЛ ЛЕВСКИ, №152
  Физическо лице - търговец
  петко стефанов киров
  Изписване на чужд език
  KIROV I SIN – PETKO KIROV
 2. 18.07.2012 г.

  Статус
  Прекратяване на търговската дейност

Свързани Фирми

ЕИКИмеПричина
115827619ВИТАЛ ТУР ООД

гр. Пловдив, Пловдив

петко стефанов киров

Съдружници

Виж още
160133910КИРОВ И СИН ООД

гр. Пловдив, Пловдив

Виж още
  Предишна фирма
Следваща фирма  
Firms.bg
© 2023 Firms.BG - Данните използвани в сайта са взети от портала за отворени данни на Република България - egov.bg

Последна актуализация на данните: декември 2023 г.