Търси

Симчо Георгиев - ТЕДИ СИМ ЕТЕИК: 030079968, гр. Кюстендил, Кюстендил

Данни от Търговски Регистър

Статус
Активен
Последна промяна
17.01.2014 г.Виж история
Фирма/Наименование
Симчо Георгиев - ТЕДИ СИМ ЕТ
Дата на регистрация
1991
Регистрация по ЗДДС

BG030079968 ( )

Седалище и адрес на управление
област Кюстендил, община Кюстендил, гр. Кюстендил, ул."Бурин дол", №6
Предмет на дейност
производство и продажба на сладолед и сладкарски изделия, изкупуване и продажба на хранителни стоки, ресторантьорство, производство, изкупуване и продажба на селскостопанска продукция /растителна и животинска/ и нейните производи, без спиртни напитки, изкупуване и продажба на стоки за бита, за потребление, промищлени и други стоки, за които тази дейност не е забранена от нормативни актове и не е монопол на държавата или на други организации и фирми, изкупуване и продажба на бижутерийни изделия /без такива, изработени от злато, платина и скъпоценни камъни/, хотелиерство, оказион, антиквариат, посредничество, звукозаписи, таксиметрови превози, строително-монтажна дейност, шлосерски услуги /без изработване на оръжие и боеприпаси/, услуги и дейности в сферата на банковото дело, в пределите на допустимото от закона и несъставляващо монопол на бнб, организиране на забавни игри /без хазарт/, външноикономическа дейност във връзка с предмета на дейност на фирмата, обмяна на валута.
Физическо лице - търговец
симчо несторов георгиев

Резюме

Фирма Симчо Георгиев - ТЕДИ СИМ ЕТ () с ЕИК/ПИК 030079968 е основана на 1991 с правна форма Едноличен търговец или на кратко ЕТ. Седалището на компанията се намира на адрес област Кюстендил, община Кюстендил, гр. Кюстендил, ул."Бурин дол", №6. Симчо Георгиев - ТЕДИ СИМ ЕТ е дерегистрана по ЗДДС на основание

История

 1. 27.08.1995 г. - Регистрация на фирма

  ДДС
  Регистрация на ДЗЛ което е било регистрирано на друго основание - ДДС номер: BG030079968
 2. 28.08.1995 г.

  ДДС
  Регистрация на ДЗЛ, което е било регистрирано на друго основание - ДДС номер: BG030079968
 3. 13.01.2010 г.

  Седалище и адрес на управление
  област Кюстендил, община Кюстендил, гр. Кюстендил, ул."Бурин дол", №6
  Физическо лице - търговец
  симчо несторов георгиев
  Основана
  1991
  Предмет на дейност
  ПPOИЗBOДCTBO И ПPOДAЖБA HA CЛAДOЛEД И CЛAДKAPCKИ ИЗДEЛИЯ, ИЗKУПУBAHE И ПPOДAЖБA HA XPAHИTEЛHИ CTOKИ, PECTOPAHTЬOPCTBO, ПPOИЗBOДCTBO, ИЗKУПУBAHE И ПPOДAЖБA HA CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ /PACTИTEЛHA И ЖИBOTИHCKA/ И HEЙHИTE ПPOИЗBOДИ, БEЗ CПИPTHИ HAПИTKИ, ИЗKУПУBAHE И ПPOДAЖБA HA CTOKИ ЗA БИTA, ЗA ПOTPEБЛEHИE, ПPOMИЩЛEHИ И ДPУГИ CTOKИ, ЗA KOИTO TAЗИ ДEЙHOCT HE E ЗAБPAHEHA OT HOPMATИBHИ AKTOBE И HE E MOHOПOЛ HA ДЪPЖABATA ИЛИ HA ДPУГИ OPГAHИЗAЦИИ И ФИPMИ, ИЗKУПУBAHE И ПPOДAЖБA HA БИЖУTEPИЙHИ ИЗДEЛИЯ /БEЗ TAKИBA, ИЗPAБOTEHИ OT ЗЛATO, ПЛATИHA И CKЪПOЦEHHИ KAMЪHИ/, XOTEЛИEPCTBO, OKAЗИOH, AHTИKBAPИAT, ПOCPEДHИЧECTBO, ЗBУKOЗAПИCИ, TAKCИMETPOBИ ПPEBOЗИ, CTPOИTEЛHO-MOHTAЖHA ДEЙHOCT, ШЛOCEPCKИ УCЛУГИ /БEЗ ИЗPAБOTBAHE HA OPЪЖИE И БOEПPИПACИ/, УCЛУГИ И ДEЙHOCTИ B CФEPATA HA БAHKOBOTO ДEЛO, B ПPEДEЛИTE HA ДOПУCTИMOTO OT ЗAKOHA И HECЪCTABЛЯBAЩO MOHOПOЛ на БHБ, OPГAHИЗИPAHE HA ЗAБABHИ ИГPИ /БEЗ XAЗAPT/, BЪHШHOИKOHOMИЧECKA ДEЙHOCT BЪB BPЪЗKA C ПPEДMETA HA ДEЙHOCT HA ФИPMATA, ОБМЯНА НА ВАЛУТА.
  Име на фирма
  Симчо Георгиев - ТЕДИ СИМ
 4. 16.01.2014 г.

  ДДС
  Дерегистрация на ДЗЛ което е било регистрирано на друго основание - ДДС номер: BG030079968
 5. 17.01.2014 г.

  ДДС
  Дерегистрация на ДЗЛ, което е било регистрирано на друго основание - ДДС номер: BG030079968

Свързани Фирми

ЕИКИмеПричина
201723807ТЕДИ СИМ ГРУП ЕООД

гр. Кюстендил, Кюстендил

симчо несторов георгиев

Едноличен собственик на капитала

Виж още
  Предишна фирма
Следваща фирма  
Firms.bg
© 2023 Firms.BG - Данните използвани в сайта са взети от портала за отворени данни на Република България - egov.bg

Последна актуализация на данните: декември 2023 г.